In verband met het faillissement van Inkasso Unie zijn wij genoodzaakt onze activiteiten te stoppen en de administraties te gaan sluiten. Inkasso Unie zal uw vragen of correspondentie niet meer in behandeling kunnen nemen en zodoende u ook niet meer van dienst kunnen zijn. Voor alle duidelijkheid geldt dat uw betalingsachterstand hiermee niet komt te vervallen en dat u te allen tijde uw verplichting jegens de eisende partij dient na te komen.

Een deel van de activiteiten voor het opvolgen van betalingsachterstanden, zal worden overgenomen door Cannock Chase. Voor vragen over uw lopende dossier(s) kunt u contact opnemen zowel met Cannock Chase via het mailadres incassodossier@ccc.nl alsook de eisende partij waar u een betalingsachterstand heeft.